Komt er dit jaar een Sinterklaasintocht in Woerden? 
Nee. De Sinterklaasintocht voor dit jaar stond gepland op 13 november 2021. Echter houdt het coronavirus de wereld en daarmee ook ons als organisatie flink in zijn greep. Wij achten het niet mogelijk binnen de huidige geldende maatregelen de intocht plaats te laten vinden. Wij richten ons deze tijd op het organiseren van de drie activiteiten op 20 en 27 november a.s. Gelukkig zien wij, voor deze activiteiten, wel mogelijkheden.

Hoe zien de Pieten eruit in Woerden
Zoals ieder jaar buigt het bestuur van Sint in Woerden zich over dit actuele thema. Het bestuur is op de hoogte van de maatschappelijke tendens. Wij staan positief tegenover het deelnemen van roetveegpieten tijdens de intocht en de overige activiteiten welke door Sint in Woerden worden georganiseerd om de aansluiting met de landelijke intocht en daarmee ook de herkenbaarheid voor de kinderen te behouden. Echter zijn wij volledig afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers om een intocht daadwerkelijk mogelijk te maken. Tevens hechten wij zwaar aan het borgen van de veiligheid van al onze vrijwilligers en omstanders.

Als organisatie bieden wij onze vrijwilligers ieder jaar de mogelijkheid als roetveegpiet geschminkt te worden. Dit met inachtneming van het opgestelde beleid wat uit meerdere onderdelen bestaat, waaronder dat voldoende vrijwilligers bereid zijn deze rol op zich te nemen om de veiligheid voor onze vrijwilligers en omstanders te kunnen waarborgen.

Eind 2020 is tijdens de Algemene ledenvergadering de komst van de roetveegpiet ingestemd. Dit betekent dat bij de activiteiten in 2021 voor het eerst enkele vrijwilligers als roetveegpiet geschminkt zullen gaan worden. Onze Pieten bepalen zelf hoe vaak ze door de schoorsteen gaan en wij als organisatie vinden het belangrijk om hier gehoor aan te geven, met als voornaamste reden de herkenbaarheid als persoon wanneer men niet volledig (bruin, niet zwart) geschminkt wordt. In een stad als Woerden waar veel mensen elkaar kennen en het merendeel van vrijwilligers zich op meerdere activiteiten inzet, is dat een belangrijk aspect. Het opgestelde beleid omtrent het uiterlijk van onze pieten wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de actuele situatie.