Sponsor worden?

Sinds mensenheugenis brengt Sinterklaas met zijn Pieten in november en december een bezoek aan de kinderen van Woerden. Weken voorafgaand aan de intocht kijken vele kinderen alweer uit naar de aankomst van de boten in de haven van Woerden.

Naast de jaarlijkse Sinterklaasintocht organiseren wij nog meer leuke en gave activiteiten als opmaat naar pakjesavond. Zo is er een Pieten-doe-dag, een voorleesavond in de bibliotheek en kunnen de kinderen langs bij Sinterklaas tijdens de Audiëntie.

Dat het organiseren van evenementen van deze omvang veel inspanning vergt, mag duidelijk zijn. Gelukkig kan het Consulaat Sinterklaas in Woerden ieder jaar rekenen op de inzet van ruim 100 vrijwilligers, die zich in vele vormen belangeloos inzetten. Door deze inzet kunnen we elke keer weer een grandioze Sint-periode neerzetten. Daarbij worden wij, waar nodig, gesteund door allerlei instanties zoals politie, brandweer en EHBO.

Het Consulaat van Sinterklaas in Woerden wil deze evenementen gratis toegankelijk houden voor alle kinderen en ouders. Helaas zonder de adequate sponsoring kunnen wij deze evenementen niet meer op deze manier organiseren.
De toename van kinderen en ouders langs de route en de steeds strenger wordende veiligheidsnormen zorgen ervoor dat het Consulaat meer en meer afhankelijk wordt van hulp die wij krijgen van sponsoren en partners.

Wilt u graag hofleverancier van Sinterklaas in Woerden worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via sponsoring@sintinwoerden.nl