Route

De route van 2017 is hetzelfde als die van vorig jaar. Natuurlijk komt Sinterklaas aan in de haven van Woerden. Bij het aan land komen zingen we hem daar vrolijk toe. Zou de burgemeester er weer zijn? Hoe dan ook zal het Consulaat van Sinterklaas alles in gereedheid brengen om er een mooie ontvangst van te maken. In de haven staat onze spreekstalmeester, Peter Helmantel klaar om de Pakjesboot binnen te loodsen. Sinterklaas brengt eerst  een bezoekje aan ons VIK-Vak (Very Important Kids -Vak) waar wij minder valide kinderen en ouders ontvangen zodat zij niet in het gedrang komen. Aanvragen voor dit vak lopen via het Consulaat van Sinterklaas. Belangrijk om te weten is dat de haven tijdens de intocht alleen toegankelijk is vanaf de Meulmansweg en dus niet vanaf de Emmakade. De beste plaatsen zijn groen gekleurd in het routeschema hieronder.
plattegrond2017 1
Na aankomst zal Sinterklaas op zijn paard  in de optocht via de Rijnstraat en de Kerkstraat naar het Kerkplein gaan. Op het kerkplein is het vanaf 13:00 uur al erg gezellig. De Streekmarkt zal in Sinterklaas-stijl zijn en er kan volop gedanst worden. Er is dus al veel te beleven voordat Sinterklaas omstreeks 15:00 uur op het kerkplein aankomt. Om de kinderen van Woerden goed te kunnen zien wil Sinterklaas graag alleen kinderen in het grote vak voor het podium. Het Consulaat zorgt voor een ordelijk verloop en deelt polsbandjes uit aan de drie ingangen van dit vak. Als we met veel dansen en zingen afsluiten op het kerkplein zullen de Pieten de eerste pakjes naar het kasteel gaan brengen en daar de vlag gaan hijsen. Hou voor meer informatie deze site in de gaten!