Komt er dit jaar een Sinterklaasintocht in Woerden? 
Nee. De Sinterklaasintocht voor dit jaar stond gepland op 14 november 2020. Echter houdt het coronavirus de wereld en daarmee ook ons als organisatie flink in zijn greep. Wij achten het niet mogelijk binnen de huidige geldende maatregelen de intocht plaats te laten vinden. Wij richten ons deze tijd op het organiseren van een digitaal alternatief om de kinderen van Woerden alsnog te laten weten wanneer Sinterklaas in Woerden aan is gekomen. 

Hoe zien de Pieten eruit in Woerden
Zoals ieder jaar buigt het bestuur van Sint in Woerden zich over dit actuele thema. Afgelopen jaar (2019) was de procedure als volgt:

Onze Pieten bepalen zelf hoe vaak ze door de schoorsteen gaan. Om de wensen binnen onze organisatie te inventariseren hebben wij in 2019 een anonieme enquête onder onze vrijwilligers afgenomen. Het merendeel van onze vrijwilligers heeft destijds aangegeven deze aanpak te waarderen en in 2019 te willen blijven hanteren, met als voornaamste reden de herkenbaarheid als persoon wanneer men niet volledig (bruin, niet zwart) geschminkt wordt. In een stad als Woerden waar veel mensen elkaar kennen en het merendeel van vrijwilligers zich op meerdere evenementen inzet, is dat een belangrijk aspect.

Als organisatie bieden wij onze vrijwilligers ieder jaar de mogelijkheid als roetveegpiet geschminkt te worden. Dit met inachtneming van het opgestelde beleid wat uit meerdere onderdelen bestaat, waaronder dat voldoende vrijwilligers bereid zijn deze rol op zich te nemen om de veiligheid voor onze vrijwilligers en omstanders te kunnen waarborgen.

2020
Het opgestelde beleid wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de actuele situatie. Het bestuur is op de hoogte van de maatschappelijke tendens omtrent dit thema. Wij staan positief tegenover het deelnemen van roetveegpieten tijdens de intocht en de overige evenementen welke door Sint in Woerden worden georganiseerd om de aansluiting met de landelijke intocht en daarmee ook de herkenbaarheid voor de kinderen te behouden. Echter zijn wij volledig afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers om een intocht daadwerkelijk mogelijk te maken. Tevens hechten wij zwaar aan het borgen van de veiligheid van al onze vrijwilligers en omstanders.

Voor 2020 is er momenteel nog geen definitief besluit genomen over het uiterlijk van onze Pieten. Er wordt nog een interne peiling opgesteld om te kijken wat er wel/ niet haalbaar is binnen het opgestelde beleid, de daarbij behorende criteria en met inachtneming van de veiligheid, mocht een intocht met publiek tot de mogelijkheden behoren dit jaar. Wij wachten vooralsnog eerst de berichten af vanuit de overheid en het RIVM omtrent het organiseren van evenementen van deze grootte in corona-tijd.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover communiceren op onze website.